Mülkiyet İzinleri

 

1 ORMAN ARAZİSİ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURULUR.
ORMAN KANUNUNUN 16 NCI MADDESİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE GÖRE RUHSAT VEYA HAMMADDE ÜRETİM İZİN BELGESİNE DAYALI OLARAK MADEN ARAMA VE SONDAJ, MADEN İŞLETME,MADEN TESİS,MADEN ALTYAPI TESİS İZİNLERİ İÇİN DOSYA TANZİMİ1 MADEN ARAMA VE SONDAJ İZNİ DOSYA TANZİMİ Arama veya İşletme Ruhsatı alanında yarma, galeri, kuyu, sondaj gibi fiziki müdahale gerektiren yöntemlerle belirli bir alanda arama yapılmak istenilmesi halinde arama-yarma veya sondaj izni alınması gerekir.


2 MADEN İŞLETME İZNİ DOSYA TANZİMİ İşletme ruhsatlı sahada üretim yapılmak istenilmesi halinde maden işletme izin alınamsı gerekir.


3 MADEN ALT YAPI TESİS İZNİ DOSYA TANZİMİ Madencilik faaliyetleri için zorunlu ve temdit dahil ruhsat süresi ile sınırlı olan yol, su, haberleşme, enerji nakil hattı, trafo, bant konveyör, havai hat, asansör, havalandırma bacası, şantiye tesisi, yemekhane, atölye, maden stok alanı, pasa döküm alanı, atık barajı, patlayıcı madde ve müştemilatı deposu ve kantar tesislerine izin almak için alt yapı tesisi izni alınması gerekir.


4 MADEN TESİSİ DOSYA TANZİMİ Madencilik faaliyetleri için kurulması gerekli tesisler için tesis izni alınması gereklidir.


5 REHABİLİTASYON PROJESİ TANZİMİ Orman kanununun 16 ncı maddesinin uygulama yönetmeliği hükümlerine göre maden işletme, maden tesis ve altyapı tesis izinlerinde rehabilitasyon projesi düzenlenir. Rehabilitasyon projeleri; madencilik faaliyeti sonucunda oluşabilecek topoğrafik yapının madenin işletme projesine göre belirlenmesi sonrasında, rehabilite ile oluşturulabilecek yeni topoğrafyanın belirlenmesi, toprak ıslahı ve orman kurma esasları dikkate alınarak ormancılık bürosu mensuplarınca düzenlenir. İzin sahibince rehabilitasyon projesinin uygulanacağı taahhüt edilir.

 
ODAK Madencilik Müşavirlik Müh.İnş.Taah.Bilg.Yaz.Don.San ve Tic.Ltd.Şti.                    
Her hakkı saklıdır. | www.odakmadencilik.com.tr