Mevzuatlar

 KANUNLAR 2872 Sayılı Çevre Kanunu

4857 Sayılı İş Kanunu

3213 Sayılı Maden Kanunu


YÖNETMELİK Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu İle İlgili Yönetmelik

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Çevre Denetimi Yönetmeliği

Çevre Kanununca Alınması Gereken izin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği”

Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik

Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği

Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği

Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği

Orman Kanunun 16. Maddesi Uygulama Yönetmeliği

Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrol Yönetmeliği

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği

Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik

Yer altı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik şartları Yönetmeliği
 
ODAK Madencilik Müşavirlik Müh.İnş.Taah.Bilg.Yaz.Don.San ve Tic.Ltd.Şti.                    
Her hakkı saklıdır. | www.odakmadencilik.com.tr