Çevre Faaliyetlerimiz

 

ÇED İZİNLERİ

ÇED GÖRÜŞÜ

PROJE TANITIM DOSYASI (PTD)

ÇED RAPORU

ÇEVRE İZİN VE LİSANS İŞLEMLERİÇED İZİNLERİ2872 Sayılı Çevre Kanunu'nun 10. Maddesinde;

Gerçekleştirmeyi plânladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya proje tanıtım dosyası hazırlamakla yükümlüdürler.”

 

Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez; proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez.

 

Yine aynı kanunun 20. maddesi (e) bendinde;

"Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecine başlamadan veya bu süreci tamamlamadan inşaata başlayan ya da faaliyete geçenlere yapılan proje bedelinin yüzde ikisi  oranında idarî para cezası verilir. Cezaya konu olan durumlarda yatırımcı faaliyet alanını eski hale getirmekle yükümlüdür." hükümleri yer almaktadır.ÇED GÖRÜŞÜ

 

ÇED Kapsam Dışı Dosyasının Hazırlanması Aşaması;ÇED Yönetmeliğindeki EK-1 ve EK-2 listelerinde yer almayan veya ilk ÇED yönetmeliği tarihi olan Şubat 1993’ ten önce faaliyete başlayan projeler için uygulanır. Valilik veya Bakanlıktan alınan “ÇED Kapsamı Dışındadır” yazısı ile süreç sonuçlandırılır.ÇED KAPSAMI DIŞINDADIR BELGESİÇED yönetmeliğinde EK-1 ve EK-2 listelerinde yer almayan ya da ÇED yönetmeliğinin yayınlanma tarihinden önce yatırıma başlamış faaliyetlere verilen belgedir. Şirketimiz tarafından hazırlanan, faaliyeti ve çevresel faktörleri anlatan bir dosya ile müracaat edilir.

 

PROJE TANITIM DOSYASI (PTD)

 

17.07.2008 Tarih ve 26939 Sayılı R.G.’ de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği - Ek-2 Listesinde yer alan faaliyetler için ise Proje Tanıtım Dosyasının Hazırlanmasında Esas Alınacak Seçme Eleme Kriterleri'ne göre  hazırlanacak Proje Tanıtım Dosyalarının ilgili Valiliğe (İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ ne) sunulması gerekmektedir.

 

Proje Tanıtım Dosyası Süreci;

 

Proje Tanıtım Dosyasını hazırlayacak firma, proje tanıtım dosyasını İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ nü sunmadan en az bir hafta öncesinde bir dilekçe ile İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ nü bilgi verir.

 

Proje sahibi (Yeterlilik almış firma yoluyla), projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi uygulamasının gerekli olup olmadığının araştırılması amacıyla bir dilekçe ekinde ÇED Yönetmeliğin Ek-IV’üne göre hazırlayacağı Proje tanıtım dosyası ile hazırladığı proje tanıtım dosyasında ve eklerinde yer alan bilgi belgelerin doğru olduğunu belirtir taahhüt yazısını ve imza sirkülerini İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne sunar.

 

İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü inceleme ve değerlendirmelerini tamamlayarak proje hakkında "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir" veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararını verir, kararı Valiliğe ve proje sahibine bildirir.ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR BELGESİÇED yönetmeliğinde EK-2 listesinde bulunan faaliyetler için düzenlenen bir belgedir.Şirketimiz bünyesinde bulunan uzman ve deneyimli mühendislerimiz tarafından hazırlanan  “ proje tanıtım dosyası ” ile müracaat edilmektedir. Faaliyeti ve çevresel faktörleri anlatan kapsamlı bir dosya ile müracaat edilir. 
ODAK Madencilik Müşavirlik Müh.İnş.Taah.Bilg.Yaz.Don.San ve Tic.Ltd.Şti.                    
Her hakkı saklıdır. | www.odakmadencilik.com.tr