ÇED Raporu

 

ÇEVRE İZİN VE LİSANS İŞLEMLERİÇED İZİNLERİ2872 Sayılı Çevre Kanunu'nun 10. Maddesinde;

Gerçekleştirmeyi plânladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya proje tanıtım dosyası hazırlamakla yükümlüdürler.”

 

Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez; proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez.

 

Yine aynı kanunun 20. maddesi (e) bendinde;

"Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecine başlamadan veya bu süreci tamamlamadan inşaata başlayan ya da faaliyete geçenlere yapılan proje bedelinin yüzde ikisi  oranında idarî para cezası verilir. Cezaya konu olan durumlarda yatırımcı faaliyet alanını eski hale getirmekle yükümlüdür." hükümleri yer almaktadır.ÇED GÖRÜŞÜ

 

ÇED Kapsam Dışı Dosyasının Hazırlanması Aşaması;ÇED Yönetmeliğindeki EK-1 ve EK-2 listelerinde yer almayan veya ilk ÇED yönetmeliği tarihi olan Şubat 1993’ ten önce faaliyete başlayan projeler için uygulanır. Valilik veya Bakanlıktan alınan “ÇED Kapsamı Dışındadır” yazısı ile süreç sonuçlandırılır.ÇED KAPSAMI DIŞINDADIR BELGESİÇED yönetmeliğinde EK-1 ve EK-2 listelerinde yer almayan ya da ÇED yönetmeliğinin yayınlanma tarihinden önce yatırıma başlamış faaliyetlere verilen belgedir. Şirketimiz tarafından hazırlanan, faaliyeti ve çevresel faktörleri anlatan bir dosya ile müracaat edilir.

 

PROJE TANITIM DOSYASI (PTD)

 

17.07.2008 Tarih ve 26939 Sayılı R.G.’ de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği - Ek-2 Listesinde yer alan faaliyetler için ise Proje Tanıtım Dosyasının Hazırlanmasında Esas Alınacak Seçme Eleme Kriterleri'ne göre  hazırlanacak Proje Tanıtım Dosyalarının ilgili Valiliğe (İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ ne) sunulması gerekmektedir.

 

Proje Tanıtım Dosyası Süreci;

 

Proje Tanıtım Dosyasını hazırlayacak firma, proje tanıtım dosyasını İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ nü sunmadan en az bir hafta öncesinde bir dilekçe ile İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ nü bilgi verir.

 

Proje sahibi (Yeterlilik almış firma yoluyla), projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi uygulamasının gerekli olup olmadığının araştırılması amacıyla bir dilekçe ekinde ÇED Yönetmeliğin Ek-IV’üne göre hazırlayacağı Proje tanıtım dosyası ile hazırladığı proje tanıtım dosyasında ve eklerinde yer alan bilgi belgelerin doğru olduğunu belirtir taahhüt yazısını ve imza sirkülerini İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne sunar.

 

İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü inceleme ve değerlendirmelerini tamamlayarak proje hakkında "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir" veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararını verir, kararı Valiliğe ve proje sahibine bildirir.ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR BELGESİÇED yönetmeliğinde EK-2 listesinde bulunan faaliyetler için düzenlenen bir belgedir.Şirketimiz bünyesinde bulunan uzman ve deneyimli mühendislerimiz tarafından hazırlanan “proje tanıtım dosyası” ile müracaat edilmektedir. Faaliyeti ve çevresel faktörleri anlatan kapsamlı bir dosya ile müracaat edilir.ÇED RAPORU17.07.2008 Tarih ve 26939 Sayılı R.G.’ de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği- Ek-1 Listesinde yer alan faaliyetler için Proje Tanıtım Genel Formatı’na göre  hazırlanacak ÇED Raporunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulması gerekmektedir.

 

ÇED Raporu Süreci;

ÇED çalışmaları beş aşama halinde gerçekleştirilmekte olup,

  • ÇED Başvuru Dosyasının hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulmasıyla ÇED sürecinin başlatılması,

  • Proje mahallinde Halkın Katılımı Toplantısının yapılması,

  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda kurulacak komisyon ile kapsam ve özel format verme toplantısının gerçekleştirilmesi,

  • Verilen format doğrultusunda ÇED Raporunun hazırlanması,

  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda komisyon üyelerinin katılımıyla İnceleme Değerlendirme Toplantısının yapılmasıdır.

 

Süreç sonunda Bakanlık, Komisyonun rapor hakkındaki çalışmalarını dikkate alarak proje için "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" ya da "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumsuz" kararı verir, bu kararı proje sahibine ve ilgili kurum ve kuruluşlara yazılı olarak bildirir.ÇED OLUMLU BELGESİÇEF yönetmeliğinde EK-1 listesinde bulunan faaliyetler için düzenlenen bir belgedir.Şirketimiz bünyesinde bulunan uzman ve deneyimli mühendislerimiz tarafından “proje tanıtım raporu” hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına müracaat edilmektedir. Halkın katılım toplantısı ve format belirleme toplantısı yapıldıktan sonra verilen formata istinaden, ilgili kurum ve kuruluş görüşleri dikkate alınarak şirketimiz tarafından ÇED raporu hazırlanıp Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulmaktadır.

 

Firmamız, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ ndan almış olduğu 83 Belge Nolu ÇED Yeterlik Belgesiyle sayısız proje hazırlayarak hizmetine devam etmektedir. ÇEVRE İZİN VE LİSANS İŞLEMLERİ

 

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkındaki Yönetmelik EK1 & EK2 listesinde yer almayan işletmelerin yönetmelik kapsamında yer almadıklarını Kapsam Dışı Yazıları ile belgelemeleri gerekmektedir.29.04.2009 Tarih ve 27214 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik” - Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmelerin, çevre izni veya çevre izin ve lisansı alması zorunludur.İlgili yönetmelik- Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler için çevre izni veya çevre izin ve lisans başvurusu elektronik imza ile elektronik ortamda yetkili merciye çevre izin veya çevre izin ve lisansı başvurusu çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılması gerekmektedir.Mevcut faaliyetler ve/veya tesisler için çevre izninin alınabilmesi için öncelikle 1 yıllık süreyi kapsayan Geçici Faaliyet Belgesinin alınması gerekmektedir.Bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’sinde belirtilen faaliyet ve tesislerin başvuru dosyalarında Yönetmelik- Ek-3’ te belirtilen bilgi, belge ve raporların sunulması zorunludur.Bu kapsamda, ilgili yönetmelik EK-3B de Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu Ekleri verilmiştir. Ortak belgeler, tüm izin ve lisans konuları için bulunması zorunlu belgelerdir. Özel belgeler ise ilgili izin/lisans konuları için ilave olarak istenilen belgelerdir.Çevre izin ve Lisans belgesi başvuruları için yönetmelikte tespit edilen ortak belgeler ile başvuru türü ile ilgili özel belgeler Geçici Faaliyet Belgesi başvurusu aşamasında yetkili merciiye elektronik ortamda yapılması gerekmektedir.Firmamız, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ ndan Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi almış ve 03.03.2011 tarihinde danışmanlık hizmetine başlamıştır.

Jeoteknikk

Firmamız konusunda uzman ve deneyimli teknik kadrosuyla jeoloji-Jeoteknik- Mühendislik-Danışmanlık konularında sizlere kesin ve kalıcı çözümler sunma gayreti içindedirMaden Ruhsatı

5177 Maden Kanunu'na göre Maden Sahalarınızın ruhsatlandırma ve danışmanlık hizmetlerini sorunsuz bir şekilde yapmaktayız.Danışmanlık

Odak Madencilik, sizlere mühendislik, çevre, jeoloji, jeoteknik, sondaj konularında kurumsal danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. 
ODAK Madencilik Müşavirlik Müh.İnş.Taah.Bilg.Yaz.Don.San ve Tic.Ltd.Şti.                    
Her hakkı saklıdır. | www.odakmadencilik.com.tr